Développement sur 1 min – 1SA

 

 

 

 

1      1SA

1      1SA

2               16-17    singleton

2              16-17 singleton  

2               16-17    singleton

2              16-17 singleton 

2SA             16-17    singleton

2SA            16-17 singleton  §

 

 

1       1SA

1       1SA

2SA      3    pour les jouer

2SA     3    pour les jouer

             3    pour les jouer

            3    pour les jouer

             3    pièce gros fit régulier 8-9

            3    pièce gros fit régulier 8-9

             3    pièce gros fit régulier 8-9

            3    pièce gros  fit régulier 8-9

             3SA   pour les jouer

            3SA  pour les jouer

 

 

1        1SA

1       1SA

2       2   demande de complément d’info

2       2    demande de complément d’info

             2SA   6-7 pts

            2SA   6-7 pts

             3     pour les jouer

            3     pour  les jouer

             3    pièce gros fit régulier 8-9

            3     pour les jouer

             3    pièce gros fit régulier 8-9

            3     pièce gros fit régulier 8-9

             3    pièce (l’As) gros fit rég 8-9

            3     pièce (l’As) gros fit reg 8-9

             3SA  pour les jouer

            3SA   pour les jouer

 

 

1       1SA

1       1SA

2        2SA  demande de complément d’info

2       2SA    6-7

              3   pour les jouer

            3      pour les jouer

              3  pièce gros fit régulier  8-9

            3      pour les jouer

              3  pièce (l’As) gros fit reg 8-9

            3    pièce (l’As) gros fit reg 8-9

              3  pièce gros fit régulier 8-9

            3     pièce gros fit régulier 8-9

              3SA pour les jouer

            3SA    pour les jouer

 

 

 

                        Demande de complément d’info

 

1        1SA

1         1SA

1        1SA

2        2

2         2SA

2       2

2SA       honneur sec à

3         6 cartes

2SA      honneur sec à

3         6 cartes

3         4 cartes

3        4 cartes

3         4 cartes

3         singleton

3        6 cartes

3         4 cartes  

3         4 cartes

3        4 cartes

3         singleton

3SA        honneur sec à

3        singleton